Ионжуулагч цацрагийн тухай

image

Дархан-Уул аймгийн МХГ-ын  Цөмийн болон цацрагын хяналтын улсын байцаагч Ч.Саранчимэг 2019 оны 03-р сарын 11-ны өдөр “Ионжуулагч цацрагийн тухай” ажлын байрны сургалт, Рентген аппаратын орчин ажиллах аюулгүй ажиллагааны талаар Гаалийн улсын байцаагч нарт мэдээлэл хүргэж аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа зөвлөгөө өгөв.

2019-03-25 11:52:28 >>Буцах