Хүний нөөц

Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газрын ГУБ нарын давхар хариуцах ажил

Нэрс

Хувийн дугаар

Хариуцан хийх ажил

Утасны дугаар

1

Б.Даваасүрэн

732

Газрын дарга 

7037-3474

2

Б.Ганбат 

704

Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн албаны дарга 

7037-1281

3

Б.Алтангэрэл

520

Хандгайт гаалийн салбарын эрхлэгч  

7037-1281

4

Х.Алтанзул 

1528

Ахлах нягтлан бодогч, ГУАБ

7037-3854

5

Д.Даваасүрэн

800

Дотоод ажил, тайлан төлөвлөгөө хариуцсан ГУАБ

7037-3854

6

Т.Энх-Амгалан

987

Хэрэг бүртгэгч ГУАБ

7037-3854

7

Б. Алтанцэцэг

713

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, лабораторийн  мэдээ тайлан хариуцсан ГУБ.

7037-1281

8

Л. Амгалан

74

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, спортын арга хэмжээ хариуцсан ГУБ.

7037-1281

9

М. Бүтэмж

1095

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, түр горимын мэдээ хариуцсан ГУБ.

7037-1281

10

Л. Баярсайхан

786

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ

7037-1281

11

А. Дамдиндорж

541

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, ОУШИ- ийн хяналт хариуцсан ГУБ.

7037-1281

12

Б. Золзаяа

1392

Татвар хураамж хариуцсан нягтлан бодогч  ГУБ

7037-1281

13

Л. Мөнхзул

540

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ

7037-1281

14

А. Наранхүү

102

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ

7037-1281

15

Г. Отгончимэг

1261

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, гаалийн баталгаат агуулах, нефтийн түр агуулах хариуцсан ГУБ

7037-1281

16

Я. Оюундэлгэр

463

Барааны ангилал, үнэ үнэлгээний хяналт, гаалийн тариф, гарал үүслийн асуудал, бичиг баримтын бүрдүүлэлт, сургалт хариуцсан ГУБ.

7037-1281

17

Д. Сайнбилэг

697

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, хяналтын бүс хариуцсан ГУБ

7037-1281

18

Д. Сэлэнгэ

1024

Мэдээллийн технологи, статистик мэдээ, рентген тоног төхөөрөмж, “Нээлттэй гааль” цахим лавлах хариуцсан ГУБ

7037-1281

19

Д. Баяржаргал

1319

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, хяналтын бүс хариуцсан ГУБ

7037-1281

20

Б. Гэрэлмаа

907

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ

7037-1281

21

Д. Одонтуяа

789

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ

7037-1281