Улсын Ерөнхий прокурорын газраас сургалт зохион байгуулав

image Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын зааланд 2019 оны 03-р сарын 01-ний өдөр Улсын Ерөнхий прокурорын газраас зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтнуудад зохион байгуулсан сургалтанд тус газрын нийт 4 улсын ахлах байцаагч, гаалийн улсын байцаагч нар хамрагдсан.

2019-03-04 14:05:23 >>Буцах