Бидний тухай

Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газрын бүтэц орон тоо

image