Мэдээ, мэдээлэл

image

Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газарт  Улаанбаатар төмөр замын харъяа Дархан өртөөний 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 72/737 тоот албан бичгээр ажлын байрны сургалт авах хүсэлтийг ирүүлсэн.
Сургалтыг  УБТЗ-ын  Дархан өртөөний байранд 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны 14:00 цагаас 16:00 цагийн  хооронд     “ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ” – ийн талаар Гаалийн Улсын Байцаагч Т.Энх-Амгалан,   “АЧААНЫ МАНИФЕСТ НӨХӨН БИЧИХ, ХЯНАХ, БҮРТГЭХ” сэдвийн хүрээнд Гаалийн Улсын Байцаагч Я.Оюундэлгэр нар бэлтгэн зохион байгуулсан.

2017-12-05 11:25:42 Дэлгэрэнгүй

image

Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газар нь гаалийн байгууллагын 105 жилийн ойг угтан явуулж буй 1 сарын аяны хүрээнд  газрын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу гадаад худалдаа эрхлэгч, гаалийн харилцаанд оролцогч ААН, байгууллага, иргэдийн дунд “Гааль-бизнесийн хамтарсан уулзалт”-ийг тус гаалийн газрын хурлын зааланд 2017.10.17-нд зохион байгуулсан.

2017-10-18 15:46:29 Дэлгэрэнгүй

image

Гаалийн байгууллага үүсч хөгжсний 105 жилийн ойг тохиолдуулан аймгийн үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын дунд гар бөмбөгийн /холимог/ тэмцээнийг 2017-10-12 өдөр Дулааны цахилгаан станцын спорт зааланд нийт ажилтнуудын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх  зорилгоор зохион байгуулсан.

2017-10-13 14:43:33 Дэлгэрэнгүй

image

Менежер нь төсвийн төвлөрүүлэн захирагчтай байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт 14 ажил үйлчилгээ, тусгай захиалгат 10 ажил үйлчилгээ, 6 дотоод ажил ажил үйлчилгээ, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх 3 зорилтын хүрээнд ажил үйлчилгээг тус тус нийлүүлэхээр төлөвлөж, үр дүнгийн гэрээ байгуулан, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж, тайланг хагас жилийн байдлаар Гаалийн ерөнхий газарт хүргүүлэв.

2017-06-29 15:31:22 Дэлгэрэнгүй

image

Хууль зүйн дотоод хэргийн яам, аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс хамтран  /2017.06.08/ Захиргааны ерөнхий хуулиар 2017 онд орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдыг чадавхижуулах сургалтыг явууллаа. Үүнд:
1.    Захиргааны ерөнхий хуулийн агуулга, үзэл баримтлал
2.    Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаа
3.    Захиргааны хэм, хэмжээний акт,
4.    Захиргааны бусад үйл ажиллагаа
5.    Захиргааны актад гомдол гаргах, түүнийг шийдвэрлэх журам

2017-06-12 16:16:50 Дэлгэрэнгүй

Шилэн данс

Төсвийн нэр Он, сар Оруулсан
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017-11-30 2017-12-07 17:55:40 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2017-11-30 2017-12-07 17:55:16 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017-10-31 2017-11-06 15:46:20 Харах