ГААЛИЙН ХЯНАЛТ, БҮРДҮҮЛЭЛТ

ГААЛИЙН ТАТВАР, ТАРИФ

ГААЛИЙН ХОРИО ЦЭЭР

ИЛ ТОД БАЙДАЛ

image

ЗОРЧИГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭМИЙГ ЭМНЭЛГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДАЛГААГ ҮНДЭСЛЭЖ ТОО ХЭМЖЭЭГ НЬ ТОГТООЖ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛДЭГ

2024-05-31 15:28:53

Яаралтай тусламжийн 7 хүртэл хоногийн эм, удаан хугацаанд нөхөх эмчилгээ шаардах чихрийн шижин, хорт хавдар, сэтгэцийн эмгэг, дархлалын олдмол хомсдол зэрэг өвчтэй хүмүүсийн хэрэглэх Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эмийг улсын хилээр нэвтрүүлэх боломжтой.
Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эмийг эмнэлгийн байгууллагын магадалгааг үндэслэж тоо хэмжээг нь тогтоож улсын хилээр нэвтрүүлдэг. 
Энэ тохиолдолд бол тусгай зөвшөөрөл шаардахгүй, ямар нэгэн татвар ногдуулахгүй.
Хувийн хэрэглээний зориулалтаар улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон дараах төрлийн эм бэлдмэлүүд байдаг. 
Үүнд:
  • судсаар сэлбэх шингэн, 
  • антибиотик тариа,мансууруулах, 
  • сэтгэцэд нөлөөт эм, 
  • цусны бэлдмэл сийвэн орлох эм, 
  • нийтлэг дархлаажуулалтад хэрэглэх эм, бэлдмэл