Холбогдох албан тушаалтнуудын мэдээлэл

  Төсвийн шууд захирагчийн нэр: Д.Даваасүрэн
  Нягтлан бодогчийн нэр: Х.Алтанзул
  Нягтлан бодогчтой холбогдох утас: 99373336
  Имэйл: altanzul_jack@yahoo.com

  Төсвийн мэдээ